DuocTayBac

  • In: Tài Liệu
  • Chức năng bình luận bị tắt ở GDQP2

Câu 2. Nêu âm mưu thủ, đoạn lợi dụng các vấn đề dân tộc tôn giáo, chống phá CM Việt Nam của các thế lực thù địch. Liên hệ trách nhiệm bản thân trên cương vị học tập công tác hiệm nay trước âm mưu của các thế lực thù địch.

Trả lời:

+ Âm mưu lợi dụng vấn đề dân tc, tôn giáo chống phá cách mng Việt Nam ca các thế lực thù địch

– Chống phá cách mạng Việt Nam là âm mưu không bao giờ thay đổi của các thế lực thù địch.

Hiện nay, CNĐQ đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống Việt Nam với phương châm chống phá về chình trị, tư tưởng làm hàng đầu, kinh tế là mũi nhọn, ngoại giao làm hậu thuẫn, tôn giáo dân tộc làm ngòi nổ, kết hợp với bạo loạn lật đổ, uy hiếp, răn đe, gây sức ép về quân sự.

– Như vậy, vấn đề dân tộc, tôn giáo là một trong những vấn đề trọng yếu mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cách  mạng,  cùng với  việc lợi dụng trên lĩnh  vực  kinh tế,  chính trị,  tư tưởng để chuyển hoá chế độ XHCN ở Việt Nam, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với toàn xã hội thực hiện âm mưu “Không đánh mà hắng”. Để thực hiện âm mưu đó, chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm các mục tiêu sau:

+ Trực tiếp phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc, chia rẽ dân tộc đa số với dân tộc thiểu số và giữa các dân tộc thiểu số với nhau. Chia rẽ đồng bào tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc.

+ Kích động các dân tộc thiểu số, tín đồ chức sắc tôn giáo chống lại chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà nước; đối lập các dân tộc, tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng, nhằm xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Vô hiệu hoá sự quản lý của Nhà nước đối với các lĩnh vực đời sống xã hội. Gây mất ổn định chính trị xã hội, nhất là vùng dân tộc, tôn giáo. Coi tôn giáo là lực lượng đối trọng đối với Đảng và nhà nước, nên chúng thường xuyên hậu thuẫn, hỗ trợ về vật chất, tinh thần để các phần tử chống đối trong các dân tộc tôn giáo chống đối Đảng, Nhà nước, chuyển hoá chế độ chính trị ở Việt Nam.

+ Chúng tạo dựng các tổ chức phản động trong các dân tộc thiểu số, các tôn giáo như: Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất; Hội thánh Tin lành Đề Ga; Nhà nước Đề Ga độc lập; Mặt trận giải phóng Khơ Me Crôm; Mặt trận Chămpa để tiếp tục chống phá cách mạng Việt Nam.

+ Thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tc, tôn giáo chống phá cách mng Việt Nam ca các thế lực thù địch

Mt là, chúng tìm mọi cách xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Chúng lợi dụng những thiếu sót, sai lầm trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo để gây mâu thuẫn, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Hai là, chúng lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, ly khai; kích động, chia rẽ quan hệ lương – giáo và giữa các tôn giáo hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc.

Ba là, chúng tập trung phá hoại các cơ sở kinh tế xã hội; mua chuộc, lôi kéo, ép buộc đồng bào dân tộc, tôn giáo chống đối chính quyền, vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị – xã hội, bạo loạn, tạo các điểm nóng để vu khống Việt Nam đàn áp các dân tộc, các tôn giáo, vi phạm dân chủ, nhân quyền để cô lập và suy yếu cách mạng Việt Nam.

Bốn là, chúng tìm mọi cách để xây dựng, nuôi dưỡng các tổ chức phản động người Việt Nam ở nước ngoài; tập hợp, tài trợ, chỉ đạo hoạt động trong các dân tộc, các tôn giáo ở trong nước chống phá cách mạng Việt Nam như truyền đạo trái phép để “tôn giáo hoá” các vùng dân tộc, lôi kéo, tranh giành đồng bào dân tộc, gây đối trọng với Đảng, chính quyền. Điển hình các vụ bạo loạn ở Tây Nguyên năm 2001, 2004 việc truyền đạo trái phép vào các khu vực dân tộc thiểu số Tây Bắc, Tây Nguyên.

Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch rất nham hiểm.  Tuy nhiên,  âm mưu,  thủ đoạn của chúng có  thực hiện được  hay không thì không phụ thuộc hoàn toàn vào chúng, mà chủ yếu phụ thuộc vào tinh thần cảnh giác, khả năng ngăn chặn, sự chủ động tiến công của chúng ta.

GDQP2

Advertisements

Tài Liệu

Bài viết mới

Tháng Ba 2011
H B T N S B C
     
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Thư viện

Blog Stats

  • 27,065 hits
Advertisements
%d bloggers like this: