DuocTayBac

Trạng thái

GDQP5

Posted on: 11.03.2011

  • In: Tài Liệu
  • Chức năng bình luận bị tắt ở GDQP5

Câu 5. Nêu biện pháp chủ động trong phòng chống vũ khí công nghệ cao? Anh chị hiểu

về  mối quan  hệ  giữa  cơ  động phòng tránh  với đánh trả  tiến công hỏa  lực  bằng  vũ  khí

công nghệ cao của địch như thế nào?

Trả lời:

+Biện pháp chủ động

– Gây nhiễu các trang bị trinh sát của địch, làm giảm hiệu quả trinh sát

– Nắm chắc thời cơ, chủ động đánh địch từ xa, phá thế tiến công của địch

– Lợi dụng đặc điểm đồng bộ của vũ khí công nghệ cao, đánh vào mắt xích then chốt

– Cơ động phòng tránh nhanh, đánh trả kịp thời chính xác.

+ Mối quan hệ giữa cơ động phòng tránh với đánh trả tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao.

Phòng tránh, đánh trả địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao là vận dụng tổng hợp các

giải pháp, biện pháp, các hoạt động một cách có tổ chức của toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong chuẩn bị và thực hành phòng tránh, đánh trả bảo đảm an toàn cho nhân dân và các thành phần lực lượng, giữ vững sản xuất, đời sống, sinh hoạt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phòng tránh, đánh trả địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao là hai mặt của một vấn đề, có

quan hệ, tác động lẫn nhau một cách biện chứng, đan xen nhau. Phòng tránh tốt là điều kiện để đánh trả có hiệu quả. Đánh trả có hiệu quả tạo điều kiện cho phòng tránh an toàn và cần hiểu

rằng trong phòng tránh có đánh trả, trong đánh trả có phòng tránh. Như vậy, phòng tránh tiến công bằng vũ khí công nghệ cao của địch là một biện pháp có ý nghĩa chiến lược để bảo toàn lực lượng, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, là một yếu tố quan trọng để giành thắng lợi.

Những kinh nghiệm tổ chức phòng tránh trong chiến tranh phá hoại bằng không quân và

hải quân của địch trước đây của Mỹ và đồng minh vào Irắc, Nam Tư… là những                   kinh nghiệm

rất bổ ích, chúng ta có cơ sở để tin tưởng rằng chúng ta sẽ tổ chức tốt công tác phòng tránh tiến công bằng vũ khí công nghệ cao của địch trong tình hình mới.

Trong phòng tránh phải triệt để tận dụng ưu thế địa hình tự nhiên để cải tạo và xây dựng công trình phòng tránh theo một ý định chung trên phạm vi toàn quốc, trên từng hướng chiến dịch, chiến lược, trên từng địa bàn cụ thể, từng khu vực phòng thủ địa phương. Bố trí lực lượng phương tiện phân tán, nhưng hỏa lực phải tập trung, công trình phải luôn kết hợp chặt chẽ giữa ngụy trang che  giấu với hoạt động nghi binh, xây dựng phải dựa vào khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) và tăng cường cơ động trong chiến đấu.

Đối với đánh trả tiến công bằng vũ khí công nghệ cao của địch, nhằm tiêu diệt, phá thế tiến công của địch, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ các mục tiêu quan trọng của đất nước, bảo vệ nhân

dân, bảo vệ sản xuất… Đánh trả có hiệu quả là vấn đề cốt lõi nhất của phòng tránh, đánh trả, là

biện pháp tích cực nhất, chủ động nhất để bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ mục tiêu, bảo toàn

lực lượng chiến đấu.

 

 

Với điều kiện  và  khả năng của ta,  việc tổ chức đánh trả phải có trọng điểm,  đúng đối

tượng, đúng thời cơ. Đánh trả địch bằng mọi lực lượng, mọi loại vũ khí, trang bị, thực hiện đánh

rộng khắp, từ xa đến gần, ở các độ cao, các hướng khác nhau.

Về phương pháp,  phải  kết hợp chặt chẽ  giữa  đánh địch  với  cơ động,  ngụy trang,  nghi binh, phòng tránh bảo tồn lực lượng. Về lực lượng, chúng ta có lực lượng phòng không ba thứ quân và không quân, lực lượng pháo binh, tên lửa, lực lượng đặc công và hỏa lực súng bộ binh

tham gia. Với những thành phần như vậy, có thể đánh những mục tiêu trên không, các mục tiêu mặt đất, mặt nước nơi xuất phát các đòn tiến công hỏa lực của địch, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Trong đó, tổ chức xây dựng thế trận phòng tránh đánh trả tiến công bằng vũ khí công nghệ

cao của địch đáp ứng yêu cầu hiểm, chắc, có chiều sâu, cơ động, linh hoạt, rộng khắp, kết hợp

với thế trận khu vực phòng thủ địa phương. Phải xác định các khu vực, mục tiêu bảo vệ trọng điểm, đối tượng đánh trả, khu vực đánh trả, hướng đánh trả chủ yếu cho các lực lượng tham gia đánh trả.

Trong thực hành đánh trả địch, phải vận dụng một cách linh hoạt các hình thức tác chiến, chiến thuật,  phương pháp hoạt động chiến đấu khác nhau cho từng lực lượng,  như lực lượng phòng không ba thứ quân có thể vừa chốt bảo vệ mục tiêu, vừa cơ động phục kích đón lõng, kết hợp vừa phòng tránh vừa đánh trả. Đối với lực lượng không quân, pháo binh, tên lửa, hải quân

có thể vận dụng linh hoạt các phương pháp tác chiến của quân, binh chủng có hiệu quả nhất, phù hợp với điều kiện tình hình địch, ta như đánh chặn, đánh đòn tập kích, đánh hiệp đồng…

Ngoài  những  vấn  đề  trên,  cần  tiếp  tục  hoàn  thiện  hệ  thống  phòng  thủ  dân  sự,  đây  là

nhiệm vụ chiến lược rất quan  trọng của nền  quốc phòng toàn dân,  là hệ thống các biện pháp phòng thủ quốc gia. Từng địa phương và cả nước, được tiến hành trong thời bình và thời chiến, nhằm bảo vệ nhân dân, bảo vệ kinh tế, duy trì sản xuất và đời sống nhân dân trong đó bảo vệ nhân dân là nội dung quan trọng nhất. Nếu việc tổ chức phòng thủ dân sự không tốt, không có

giải pháp để phòng vũ khí công nghệ cao, không những chỉ tổn thất về người mà còn dẫn đến hoang  mang,  dao  động,  giảm  sút  ý  chí  quyết  tâm  kháng  chiến  của  mỗi  người  dân,  từng  địa phương và cả nước.

Hệ thống công trình phòng thủ dân sự gồm hệ thống hàm hố ẩn nấp cho cá nhân, cho các

hộ  gia đình,  các công trình bảo đảm sản xuất,  bảo đảm sinh hoạt,  bảo  đảm lương thực,  thực phẩm của tập thể, hộ gia đình triển khai ở các cơ quan, nhà ga, bến cảng, kho nhiên liệu, xăng

dầu được tiến hành ngay từ thời bình thông qua kế hoạch kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.

Advertisements

Tài Liệu

Bài viết mới

Tháng Ba 2011
H B T N S B C
     
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Thư viện

Blog Stats

  • 27,065 hits
Advertisements
%d bloggers like this: